URBANIZATION A Challenge TO Food Creation AND AGRICULTURAL Advancement

De Wiki ECOPOL

FÖRETAGSEKONOMI och offentlig förvaltning, är EKONOMISKA Simple Projekt Products en webbplats utformad och fanatisk att hjälpa elever som är script-projektet och uppsats. Vi hjälper eleverna att uppnå firstrate projekt slit. Vi erbjuder projektämnen och liksom den utrustning som kommer att hjälpa dem (studenter) until framsteg firstrate projekt slit Inte oro,. vi igenom manuset until stöd för er Vi tillhandahåller nike free run även tillhörande utrustning until personer som redan får sin projektorn besök ring 0806338683..

  one. URBANISERINGEN ETT Difficulty FÖR MAT PRODUKTION OCH JORDBRUKS Enhancement.A fallstudie av ENUGU Condition 2. KARRIÄRMÖJLIGHETER FÖR VUXNA examina i Enugu Condition NIGERIA. three. SYSSELSÄTTNING VÄLFÄRD System I NIGERIA En fallstudie av NIGERIA TELECOMMUNICATIONLIMITED (NITEL) 4. FÖR TILLVÄXT ursprungsbefolkningars FÖRETAG I NIGERIA challenge och möjligheter: (en fallstudie av Ajaokuta STÅL Business Minimal IN Kogi State) five. UTBILDNING OCH UTVECKLING FÖRUTSÄTTNING för hög produktivitet (en fallstudie av Beecham plc) 6. KONSEKVENSER AV NYHETER KOMMENTARER PÅ radiolyssnare (en fallstudie av FEDERAL Radio Corporation of Nigeria ENUGU) seven. Inspiration och produktivitet (en fallstudie av ESUT, ENUGU) eight. ROLL planering och prognostisering företagsorganisation (en fallstudie av ÖSTRA Shop NIGERIA BEGRÄNSAD OGUI ENUGU, ENUGU Point out) nine. STRATEGIESOF FRÄMJA Produktiviteten i Private (en fallstudie av ENUGU stats Expert services Fee) 10. MANPOWER UTBILDNING SOM STÖD Till FÖRVALTNING På företagen (en fallstudie av EMENITE NIGERIA BEGRÄNSAD ENUGU) 11. EFFEKTEN AV UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR PÅ nigerianska ekonomin (en fallstudie av NBC PLC ENUGU) twelve. Dilemma boende på HÖGRE Establishment (en fallstudie av IMT, ENUGU State) thirteen. LÖSA arbetslöshetsproblemet, genom inrättandet av småskaliga industrier IN NKANU EAST LOKALA REGERING ENUGU Point out 14. Transport Problem MULTICAMPUSES I HÖGRE institutionen industriell AV LEARNNG och möjliga lösningar (en fallstudie av IMT ENUGU). 15. EN UTVÄRDERING AV DISTRIBUTION kanal i logistikhantering av petroleumprodukter (en fallstudie av Oando PLC ENUGU) 16. FAKTORER talar mot personalutveckling. (En fallstudie av Enugu North Lokalförvaltning) seventeen. PÅVERKAN AV Personalized UTBILDNING OCH UTVECKLING AV VERKSAMHET icke-statlig organisation. (En fallstudie av ANAMMCO ENUGU. 18. KONSEKVENSER LÄRLINGS PÅ arbetskraftsbehovet i Nigeria. (En fallstudie av ENUGU METROPOLIS) 19. LOGISTIC AV DISTRIBUTIONSSYSTEM i bryggerier (en fallstudie av Gloden GUINEA BREWERIER Organization) 20. KRISEN FÖRVALTNING INOM DEN OFFENTLIGA SEKTORN en fallstudie av ENUGU NORTH KOMMUN ENUGU 21. KONSEKVENSER AV INDUSTRI oron på effektivitet i förvaltningen (En fallstudie av Enugu Point out H2o Company) 22. problem STUDENTER MED HÖG INSTITUT FÖR LÄRANDE OCH DERAS LÖSNING. (A fallstudie av Absu) 23. ETT KONTO FÖR LÅG PRODUKTIVITET INOM OFFENTLIGA FÖRETAG I NIGERIA. en fallstudie av Nationwide Electrical Energy Authority NEPA, ENUGU ZOANL Business office. 24. HANDEL FACKFÖRENINGSRÖRELSE och dess påverkan på förvaltningspolitik GENOMFÖRANDE (fallstudie av Life BREWERIES PLC Onitsha) twenty five. ANALYS AV PRODUKTIONSSYSTEM utformning och förvaltning i läsk INDUSTRIN (en fallstudie av Limca tappningsanläggningen Okigwe) 26. ORSAKER Till FEL bland vissa chefer i företagsorganisation. En fallstudie av 1st Lender NIG. PLC ENUGU. 27. KONSEKVENSER MANPOWER utveckling och utbildning på effektiv hantering av halvoffentliga (en fallstudie av NIGERIA Railway Corporation ÖSTRA DIVISION ENUGU) 28. En kritisk granskning av strategierna för exporten av Produced I NIGERIA VAROR ÄR ETT ÄMNE väljs från marknadsföring område. 29. ROLL marknadsföringsstrategi BESTÄMMA konsumentköplagen BETEENDE (en fallstudie av Guiness NIGERIA PLC) thirty. konflikt som organisation liv 31. EFFEKTEN AV INCITAMENTSPROGRAM / VÄLFÄRDSSYSTEM PÅ RESULTAT AV ARBETARE (en fallstudie av NEPA ENUUG) 32. Överlevnadsstrategi ANTAGANDE AV LITEN SKALA butik i Nigeria. (En fallstudie av Roban Grocery store GRA ENUGU) 33. MANPOWER planering och utveckling som ett verktyg för ökad produktivitet (en fallstudie av Flourmill EMENE ENUGU) 34. Verkan av ett PERSONALKUND förhållande på Organizational BILD (en fallstudie av UNITED Bank FÖR AFRIKA (UBA) PLC) 35. Lagerhantering i hotellbranschen. En fallstudie av Royal Palace Lodge ENUGU 36. BEHOVET AV utvecklingen av entreprenörskap i ett deprimerade EKONOMI (en fallstudie av nigerianska sammanslutning av småskaliga Industrialists (Nassi) ENUGU Point out CHAPTER) 37. PROBLEMEN OCH PROSPECT för mervärdesskatt (moms) (en fallstudie i ENUGU Point out) 38. SYFTE OCH ANVÄNDNING AV LEDNING CONSULTNCY FÖRETAG I NIGERIA (en fallstudie av Onitsha SOUTH (LGA) IN ANAMBRA Point out) 39. ENKÄT OM möjligheten att inrätta tvätt och kemtvätt BRANSCH I IMT ENUGU en uppsats 40. Stress och aggravation BLAND nigerianska företagsledare. (En fallstudie av STAR Pappersbruk NIG. LTD ABA, Abia) 41. Anställdas deltagande i beslutsfattande och organisatoriskt åtagande (en fallstudie av IMT) forty two. Trouble MED HANTERING AV småskalig industri (en fallstudie av Bonde i UDI lokal styrningområde av ENUGU State) 43. THE sysselsättnings potential småskalig verksamhet I ANOCHA lokal styrningområde, ANAMBRA State 44. HANTERING AV INDUSTRI tvister i högskolor i Enugu staten (en fallstudie av ENUGU Condition College OF SCIENCE AND Know-how (ESUT) ENUGU) 45. ROLL småskaliga industrier i EKONOMISKA UTVECKLINGEN AV NIGERIA 46. EN UTVÄRDERING AV ledarstilar och deras inverkan på de anställdas attityd (en fallstudie av NDE ENUGU) 47. VIKTEN AV ETIK OCH SOCIALT RASPONSIBILITIES AFFÄRSORGANISATION (en fallstudie av nigerianska Bottling Corporation PLC ENUGU) forty eight. MÄSS som ett instrument i ökad försäljning i affärsorganisationen. En fallstudie av EMILY MILLIONAIRE Business Confined, ENUGU. 49. REKRYTERINGS rutiner och förfaranden för organisationer och företag (en fallstudie av ENUGU State BROADCATING Company (ESBS) 50. ENTREPRENÖRSKAP EFFEKTIVITET småskaligt INDUSTRIES (En fallstudie MACON bageribranschen ENUGU) 51. EXPORT AV ADE I NIGERIA? VAROR SOM ETT VERKTYG FÖR UTVECKLING AV NIGERIA EKONOMI fifty two. handlägga EKONOMISTYRNING METODER I NIGERIA lokala förvaltningen (en fallstudie av ENUGU SÖDRA lokal styrningområde) 53. KONSEKVENSER informationssystem för OM BANKlånebeslut. (en fallstudie av Common Trust Financial institution ABP , ENUGU) fifty four EKONOMISKA EFFEKT AV ARBETSLÖSHET PÅ NIGERIA Overall economy (en fallstudie av Nnewi NORTH LGA IN ANAMBRA Point out) 55 ROLL MÄSSOR inom affärsutveckling:... en fallstudie av ENUGU Worldwide Trade Reasonable fifty six BIDRAG småskaliga VERKSAMHET Till NATIONELL EKONOMISK TILLVÄXT OCH UTVECKLING (en fallstudie av UTVALDA bagerier i ENUGU City) fifty seven. HANTERA en kooperativ som små företagsprojekt, en fallstudie av en kooperativ stormarknad, OJIRIVER 58. EN BEDÖMNING AV FÖRVALTNING AV OFFENTLIGA FÖRETAG I NIGERIA (en fallstudie av ENUGU State Transportation Business Restricted) 59. ANALYS FÖRVALTNING AV gymnasieskola i ENUGU City 60. KOMMUNIKATION ETT VERKTYG FÖR EFFEKTIV LEDNING (fallstudie av STAR tryckning och publicering Corporation Confined ENUGU) 61. CHM ENGR) produktion av vegetabiliska SPEGEL MED lokala råvaru 62. KONSUMENTUPPLYSNING i Nigeria (ROLL NAFDAC OCH APOCN) sixty three. ANSTÄLLD deltagande i beslutsprocesser och organisations ENGAGEMANG En fallstudie sixty four. EN anaysis AV BRUK OCH MISSBRUK AV OFFENTLIGA RELATION IN Administration i utvalda NIGERIA Small business ORGANISATION sixty five. EFFEKTIV Corporate Graphic Management som en strategi för att öka lönsamheten. (En fallstudie av PHINOMAR NIG LTD. NGWO.) 66. FÖRVALTNINGS av tillverkningsproblem INDUSTRIES I NIGERIA En fallstudie av NIGERIA BREWERIES PLC. sixty seven. INVERKAN mannen om EFFEKTIV Financial institution Management (en fallstudie av UNITED Lender OF AFRICAN PLC (UBA) Station Road ENUGU) sixty eight. Effekt av Kostnadskontroll på vinstmaximering (En fallstudie av Nigerias Bag Production Business) Plc, Iganmu Lagos State 69. UTBILDNING UTVECKLING OCH MARKNADSFÖRING SOM ett sätt att öka arbetsmoral i en organisation En fallstudie av CADBURY NIGERIA PLC LAGOS 70. EFFEKTER AV PENSIONER uppmanar Nigerias ARBETARE (en fallstudie av ENUGU Condition) 71. En kritisk analys av källorna av inkomster och utgifter MÖNSTER FÖR KOMMUN i Enugu Condition (en fallstudie av ENUGU NORTH lokal styrningområde) 72. ANALYS AV faktorer som låga produktivitet NIGERIA ARBETARE i den privata sektorn (en fallstudie av NBL Ninth MILE HÖRN NGWO) 73. GOODWILL billiga nike sverige Administration i nigerianska affärsorganisation En fallstudie av PHINOMAR FEEDS NIG. LTD NGWO seventy four. PROBLEMET OCH UTSIKTER FÖR ENTREPRENÖRSKAP UTVECKLING ENUGU STATLIG. (En fallstudie av ENUGU SÖDRA lokal styrningområde) seventy five. ORGANISATIONSSTRUKTUR som ett verktyg för effektiv hantering (en fallstudie av INSTITUTET Management OCH TEKNIK) ENUGU 76. ANALYS AV VERKSAMHET MÅL OCH DERAS PRESTATION GENOM effektiv kostnadskontroll (en fallstudie av LAKE BETONG Industries Minimal, ENUGU Point out) 77. EFFEKTEN AV monetära incitament för arbetstagare föreställningar i NIGERIA ORGANISATION (en fallstudie av IMT ENUGU) 78. Effekterna av mänsklig verksamhet until organisatorisk tillväxt (en fallstudie av INDUSTRIAL utbildningsfond ENUGU områdeskontor) 79. Drive en framgångsfaktor I ORGANISATION (en fallstudie av ANAMMCO NIGERIA BEGRÄNSAD) eighty. EFFEKTEN AV INCITAMENTSPROGRAM (VÄLFÄRD SCHEMA) på resultatet för arbetstagare: en fallstudie av NEPA PLC ENUGU, ENUGU Condition eighty one. FÖRVALTNINGS Issue REGERINGS statliga verk I NIGERIA (en fallstudie av Lodge Presidential ENUGU) 82. Krishantering i en organisation. (En fallstudie av ANAMMCO PLC EMENE ENUGU) eighty three. Finansieringsproblem En småskalig verksamhet i Nigeria En fallstudie av Garri förädlingssektorn ABAKPA NIKE ENUGU 84. Anställdas deltagande i beslutsfattande och organisatoriskt åtagande (en fallstudie av NEAP, ENUGU DISTRICT) 85. CHEM ENGR) ANALYS AV rå palmolja 86. EFFEKTEN AV ANSTÄLLDA deltagande i beslutsprocesser och organisations PRODUKTIVITET (en fallstudie av ANAMMCO Firm ENUGU) 87. SKATTER SOM stor källa until statliga medel (en fallstudie av Enugu Point out Board of Inner Revenue). 88. FÖRBÄTTRA anställdas prestationer och moral genom effektiv kommunikation (en fallstudie av ENUGU statliga vatten Corporation). 89. Trouble OCH UTSIKTER FÖR University student HOSTEL BOENDE Challenge PÅ INSTITUTET FÖR LEDNING OCH TEKNIK (IMT) ENUGU. ninety. CHEM ENGR) AVSVAVLING FOTOGEN 91. VIKTEN AV etik och sociala ansvarstagande för företagsorganisation (en fallstudie av Union Bank PLC.) 92. ROLL PR i en företags ORGANISATION (en fallstudie av NITEL PLC ENUGU) 93. Anställdas deltagande i beslutsfattande och organisatoriskt åtagande (en fallstudie av IMT) 94. KOMMUNIKATION som ett viktigt verktyg för att styra FUNKTION FÖR LEDNING (en fallstudie av NIPOST ORGANISATION, ENUGU) 95. Lagervärdering FÖRVALTNING OCH KONTROLL PÅ TILLVERKNINGSORGANISATION. 96. DEN EFECT AV uncontrolable IMPORT Until INDEGINEOUS INDUSTRIES (en fallstudie av NIGERIA BREWERIES PLC) 97. FRÄMJA Produktiviteten i Particular (en fallstudie av ENUGU Point out Personal KOMMISSIONEN) ninety eight. ROLL nigerianska börsen INOM INDUSTRIUTVECKLING 99. LEDNING OCH OPERATIVA problemen i landsbygds VATTEN I NIGERIA (en fallstudie av VATTEN Corporation ENUGU) 100. REGERINGEN reglering och kontroll av verksamhet i en växande ekonomi (en fallstudie av Sunrise kvarnar NI. LTD.) one zero one. EFFEKTEN AV INCITAMENT FÖR JOBB UTVECKLING Dannic Lodges Constrained ENUGU State 102. . EFFEKTER ohämmade importeras INDEGINOUS INDUSTRIES. (En fallstudie av NIGERIA BREWERIES PLC) 103. EFFEKTIV MOTIVATIONAL Software OCH PRODUKTIVITET i statliga statliga verk, (en fallstudie av IMO STATLIG HÄLSA STYRELSE) 104. ROLL småskaliga industrier i landsbygdsutvecklingen (en fallstudie av ANAMBRA EAST KOMMUN) one hundred and five. En undersökning av strategier för att hantera miljöfaktorer AFFÄRS ORGANISAITONS i Nigeria (EN STUDIE AV VISSA UTVALDA tillverkningsföretag i Enugu Condition) 106. KONSEKVENSER Strejkåtgärder underneath prestation fackliga AIMS i en organisation (en fallstudie av NIGERIA UNIONEN FÖR LÄRARE (NUT) ENUGU) 107. EN BEDÖMNING AV PÅGÅENDE KONSEKVENSER FÖR PRIVATISERING AV NIGERIA TELE Confined (NITEL) (en fallstudie av ENUGU ZONAL DISTRICT) 108. Challenge skuldens förvaltning Finacial institutionen. (En fallstudie av UNION Financial institution ABP Back garden AVENUE ENUGU) 109. KONSEKVENSER AV CENTRAL Financial institution OF NIGERAI EKONOMISK FÖRVALTNING PÅ nigerianska ekonomin (en fallstudie av Union Lender of Nigeria). one hundred ten. FÖRSÄLJNING / UTDELNING AV STULE MAT I ENUGU En fallstudie av OGBETE MEANMARKET 111. ROLL arbetstagare inom social-AVDELNINGEN (en fallstudie av centralsjukhus Agbor DELTA State) 112. ROLL personalledning i ÖKAD INDUSTRI harmoni. (En fallstudie av BOMULL MILLS Onitsha) 113. FUNKTIONER OCH RESULTAT av statligt stöd MYNDIGHETER I UTVECKLINGEN AV ENTERPRENUERSHIP i Enugu stat. (En fallstudie av NATIONELLA generaldirektoratet för sysselsättning (NDU) 114. ANVÄNDNING AV MANPOWER REVISION FÖR EFFEKTIV Person EFFEKT PLANERING (en fallstudie av ENUGU Condition Broadcasting Assistance) one hundred fifteen. EFFEKTER AV PERSONALPOLITIK FÖR ORGANISATION EFFEKTIVITET (en fallstudie av ANAMMCO LTD. EMENE ENUGU) 116. DÅLIG FÖRVALTNING I EN ORGANISATION ORSAKER, EFFEKTER OCH MÖJLIG LÖSNING (en fallstudie av NTA ENUGU) 117. KONSEKVENSER utländskt kapital i entreprenörskap UTVECKLING I NIGERIA (en fallstudie av Imo) 118. produktplanering DISTRIBUTION OCH Administration (En fallstudie av NIGERIA Bottling Organization PLC, ENUGU. 119. KONSEKVENSER AV MÄNSKLIGA RELATIONER Ability PÅ EFFEKTIVITET Business office Supervisor a hundred and twenty. KONSEKVENSER AV Press forma nigerianska politiska struktur en fallstudie av ENUGU Point out 121. ANALYS SKULDförvaltningsteknikerna AFFÄRS ORGANISATIONER I NIGERIA. (en fallstudie av NIGERIA Bottling Enterprise PLC, ENUGU) 122. EFFEKT OCH UTVÄRDERING AV ledarskapsstilar och dess effektivitet (en fallstudie av EMENITE NIGERIA PLC ENUGU Condition) 123. De kritiska BEDÖMNING AV ROLL planering och prognoser I Business enterprise ORGANISATION (en fallstudie av ÖSTRA Store NIGERIA BEGRÄNSAD OGUI ENUGU, ENUGU State) 124. ROLL Local community Lender i ekonomisk utveckling i Nigeria one hundred twenty five. Problemet med att hantera småskaliga FÖRETAG i Nigeria. (En fallstudie av Eberson Firm NIGERIA BEGRÄNSAD) 126. Utövandet av VAL-och induktions Particular I UNION Lender NIGERIA PLC (en fallstudie av Union Financial institution of Nigeria PLC) 127. ANALYS skuldförvaltning TEKNIKER INOM AFFÄRS ORGANISATIONER i Nigeria. (En fallstudie av NIGERIA Bottling Firm PLC, ENUGU) 128. Utvecklingssamtal FÖR JUNIOR Individual I offentliga organisationer (en fallstudie av Countrywide Electric powered Electric power Authority (NEPA) ENUGU DISTRICT Business) 129. Dilemma av arbetsstyrka i Enugu Delstater PAPA STATES (en fallstudie av ENUGU State Broadcasting Service (ESBS) ENUGU) one hundred thirty. KONSEKVENSER strejk för att uppnå FACKLIGA AIMS i en organisation (en fallstudie av NIGERIA UNION OF TEACTERS (NUT) ENUGU STATLIGA). 131. EFFEKTEN AV Full Top quality Administration (TQM) på produktiviteten (en fallstudie av DIAMOND Bank, LTD OWERRI) 132. PEROBLEMS möter KVINNLIGA SEKRETERARE I Organization ORGANISATION A (fallstudie av NEPA). 133. KONSEKVENSER monetära incitament PÅ ORGANISATION PRESTANDA (en fallstudie av Initially Bank ABP ENUGU) 134. EFFEKTEN AV STRATEGISK PLANERING FÖR ORGANISATION PRODUKTIVITET (En fallstudie av NIGERIA Bottling Enterprise PLC östra regionen) a hundred thirty five. De bakomliggande orsakerna until problemen i det privata företaget en fallstudie av Ekene Dili Chukwu Transport Ltd 136. EFFEKTER av contemporary informationsteknik i går SEKRETERARE (En studie av utvalda offentliga och privata organisationer i Enugu metropoler). 137. EFFEKTEN AV SOCIALT ANSVAR FÖR NÄRINGSLIVET ORGANISATION i Enugu Condition (en fallstudie av EMENE RICE Milling Organization). 138. EN UTVÄRDERING AV LEDNING UTBILDNING OCH UTVECKLING I Guardian LTD, LAGOS 139. ROLL effektivt ledarskap för att uppnå ORGANISATION (en fallstudie av Institute of Administration OCH TEKNIK IMT ENUGU Point out) a hundred and forty. KVINNOR medverkan i dessa i Nigeria (en fallstudie av EKU IN ETHIOPE EAST lokal styrningområde av DELTA State) 141. KONSEKVENSER AV INDUSTRIUTBILDNING vid yrkeshögskolor (en fallstudie av VÅR FRÄLSARE Institute of Science, JORDBRUK OCH TEKNIK) ENUGU. 142. Delegationsordning som managementkonsult STRATEGI (en fallstudie av UNILEVER NIGERIA PLC ENUGU DEPOT, ENUGUSTATE) 143. Utbildning och utveckling av mänskliga resurser i bankverksamheten \ (en fallstudie av Union Lender of Nigeria Plc ENUGU Most important Department) 144. Orsakerna until inflation och arbetslöshet i Nigeria. one hundred forty five. ROLL DETALJHANDEL Small business I UTVECKLINGEN AV NIGERIA Economy (en fallstudie av Town Gift Supermarket ENUGU) 146. EFFEKTEN AV KOMMUNIKATION Gap för att uppnå ORGANISATIONS MÅL. (En fallstudie av NIGERIA Bottling Organization Onitsha.) 147. ROLL småindustrier I DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN AV NIGERIA (Fall OFREDIMA SACHET VATTEN) 148. EFFEKTEN AV PRIVATILATION och kommersialisering OM NIGERIA EKONOMI 149. Commitment som managementkonsult verktyg för att öka arbetstagarnas produktivitet (en fallstudie av ENTRACO BEGRÄNSAD ENUGU) 150. Administration Dilemma OCH UTSIKTER FÖR HOTELL (en fallstudie av Kungliga palatset Hotell LTD ENUGU) 151. INSTÄLLNING AV konsumenterna until allmännyttiga företag. (En fallstudie av driva Innehav Företag som tidigare kallades NEPA) 152. DEN BEDÖMNING AV Person EFFEKT UTBILDNING OCH UTVECKLING PROGRAMMET (en fallstudie av ANAMMCO ENUGU 153. Förvaltning i den nigerianska Community Service (en fallstudie av National Electrical Energy Authority PLC) 154. KONSEKVENSER BRÄNSLE BRIST PÅ nigerianska ekonomin (A Exclusive Hänvisning until ENUGU METROPOLIS OMRÅDE) 155 Gasoline DISTRIBUTION i Nigeria:... Difficulty OCH LÖSNINGAR (en fallstudie av NNPC ENUGU DEPOT) 156 INVEMTORY VÄRDERING SOM STÖD Until TILLVERKNINGSINDUSTRIN (en fallstudie av TEA TIME Portad INDUSTRI ENUGU) 157 EFFEKTEN AV BRÄNSLE Kriser i nigerianska ekonomin (en fallstudie av ENUGU Condition) 157. LEDNING OCH OPERATIVA problemen i landsbygds VATTEN I NIGERIA (en fallstudie av VATTEN Company AWKA) 158. EFFEKTEN AV DÅLIG FÖRVALTNING I PRIVATA ÄGARE anläggning (en fallstudie kraftfulla BEGRÄNSAD ENUGU Condition) 159. BETYDELSE ETIK OCH SOCIALA ANSVAR Until ORGANISATION a hundred and sixty. Behovet av förbättrad KUNDSERVICE inom banksektorn (en fallstudie av Union Financial institution of NIGERIA ENUGU Primary Department) 161 EFFEKTEN AV Individual TILLFREDSSTÄLLELSE om organisations TILLVÄXT OCH UTVECKLING (en fallstudie av ANAMMCO ENUGU). 162. EFFEKTEN AV Samarbetsorganisation (MULTI SYFTE) i den ekonomiska utvecklingen över Enugu Condition. (En fallstudie av ENUGU METROPOLIS) 163. Effektiv tillämpning av marknadsföringskoncept BANKSERVICE (en fallstudie av affärsbanken i ENUGU) 164. HANTERING OCH ADMINISTRATIVA EFFEKTER OCH MEDEL FÖR ATT SKAPA MEDVETENHET i radio och Television set för drycker [en fallstudie av MILO MAT DRYCKER] 165. En bedömning av de faktorer som påverkar konsumenternas val FÖR cigarettmärken i Enugu METROPOLIS 166 Dilemma utvecklingen av entreprenörskap (en fallstudie av några utvalda privata näringslivet i Enugu METROPOLIS) 167. ETT EFFEKTIVT STYRELSE CONTROLGIVE Till ORGANISATIONS Handle. (En fallstudie av EMNITE NIG. LTD). 168. Orsakerna, EFFEKTER OCH ÅTGÄRDER AV ORGANISATION Konflikter i NIGERIA universitetssjukhus. [EN ORSAK STUDIE AV UNIVERSITET NIGERIA universitetssjukhus ([UNTH) ENUGU] 169. ORSAKEN av småskalig företagskonkurser i Nigeria och dess lösningar. (ACASE STUDIE AV ENUGU) a hundred and seventy. Problem MED FINANSIELLA småskaliga industrier i Nigeria (en fallstudie av ALPHA PAPPERSBRUK LTD. OGIDI) 171. Strategier för att hantera petroleumprodukter bristen i Nigeria. (En fallstudie av ENUGU State) 172. ROLL inspiration och arbetsglädje i att förbättra prestanda AV ORGANISATION En fallstudie av ANCCOR MAT OCH FÖRPACKNING NIGERIA BEGRÄNSAD ENUGU 173. EFFEKTEN AV ANSTÄLLDA arbetsglädje PÅ organisationens produktivitet (en fallstudie av UNION Lender NIGERIA PLC, ENUGU filial). 174. FÖRVALTNING AV ANSTÄLLDA VÄLFÄRD MED inriktning industriell OLYCKOR OCH SÄKERHET (en fallstudie av NB PLC 9th MILE CORNER ENUGU) a hundred seventy five. UTMANINGAR FÖR HANTERING AV TEKNISK UTVECKLING I NIGERIA (En fallstudie ALUMINIUM INDUSTRI) 176. EN KRITISK STUDIE AV PROBLEMET OCH UTSIKTER FÖR TIMMER AFFÄRS i Enugu STATLIG. En fallstudie av Enugu TIMBER ÅTERFÖRSÄLJARE OCH Sawers Association KENYATA 177. MÖJLIGT ATT DRICKA VATTEN VERKSAMHET I CAMPUS III AV IMT ENUGU 178. KONSEKVENSER determination Particular totala resultatet på Own (en fallstudie om MINISTERIET UTBILDNING Ebonyi) 179. KONSEKVENSER utvecklingssamtal på produktiviteten (en fallstudie av NIGERIA BREWERIES PLC 9th MILE CORNER ENUGU) a hundred and eighty. KONSEKVENSER arbetstagarnas medverkan i beslutsfattande och organisatoriska produktivitet (en fallstudie av ANAMMCO ENUGU.) 181. Tillväxt av verksamheten UTBILDNING INOM NÅGRA UTVALDA HÖGRE institutionen i Enugu Metropolis. 182. FRÅGAN OM SOCIALT ANSVAR ETT MÅSTE FÖR nigerianska företagsorganisation (en fallstudie av GUINNESS NIGERIA PLC) 183. BEHOVET AV EFFEKTIV HANTERING AV ORGANISATIONS riktlinjer och rutiner (en fallstudie av Union Lender of Nigeria Plc) 184. EFFEKTER REKLAM PÅ KONSUMENTinköpsbeteende i Enugu Metropolis. (En fallstudie av nigerianska Bottling Firm Ninth MILE ENUGU.) 185. KONSEKVENSER MANPOWER utveckling och utbildning på effektiv hantering av statliga verk (en fallstudie av Countrywide Electric Power Authority ENUGU State) 186. BEDÖMNING AV KRITERIER FÖR ATT FRÄMJA employes IN ALO Aluminium Business. 187. KONSEKVENSER Utbildning inom UNDERSÖKNING AV MANPOWER i Nigeria. (En fallstudie av ENUGU METROPOLIS)  188. ROLL LAGERHANTERING OM NIGERIA bryggeriindustrin (en fallstudie av NIGERIA bryggeriindustrin 9th MILE CORNER, ENUGU 189. FÖRVALTNING OCH KONTROLL AV LAGER i en tillverkningsORGANISATION. (En fallstudie av SIO och liknande verksamhet LTD ASABA) one hundred ninety. Attitude AV konsumenterna until nigerianska tillverkade varor (en fallstudie av ENUGU METROPOLIS) 191. EFFEKTER AV BRÄNSLE KRISEN I NIGERIA Economy (en fallstudie av ENUGU METROPOLIS). Difficulty OCH UTSIKTER FÖR krubbor att företagsorganisation En fallstudie av ANAMMCO LTD 192 ENUGU 193 . FÖRBÄTTRA DISTRIBUTION effektivitet inom marknadsföring DRIFT 194. strategier för att främja ENTREPRENÖRSKAP UTVECKLING I NIGERIA (EN STUDIE AV ENUGU Condition) 195. KONSEKVENSER AV ORGANISATION FÖR LEDNING EFFEKTIVITET i Nigeria. (en fallstudie av ENTRACO ENUGU) 196. EFFEKTEN rekryteringar , VAL OCH PLACERING PÅ organisatorisk effektivitet En fallstudie av UTVALDA försäkringsbolag i Port Harcourt 197 krishantering. I NIGERIA KOMMUN (en fallstudie av ENUGU NORTH LGA) 198. ROLL planering och prognostisering företagsorganisation (en fallstudie av ÖSTRA Store NIGERIA BEGRÄNSAD OGUI ENUGU, ENUGU Point out) 199. Issue OCH utsikter until småskaligt företag i Nigeria (en fallstudie av EZINIHITTE i statlig Imo) 200. EFFEKTEN AV SOCIALT ANSVAR FÖR NÄRINGSLIVET ORGANISATION i Enugu Point out (en fallstudie av EMENE RICE Milling Firm) 201. Begränsningar och dess effekt på Moralen arbetstagare i Enugu Condition (en fallstudie av IMT ENUGU) 202. EFFEKTEN AV PENNING INCITAMENTSPROGRAM FÖR ARBETARE UTVECKLING nigerianska ORGANISATION (en fallstudie av nigerianska TELE BEGRÄNSAD ENUGU) 203. Vikten av kommunikation I EN ORGANISATION 204. TILLÄMPNING AV TOTALA kvalitetsstyrning tillverkningsindustrin NIGERIAS EKONOMI (en fallstudie av EMENITE LTD, EMENE, ENUGU) 205. CHEM ENGR) EFFEKTEN AV MILJÖ PÅ KORROSIONS 206. EFFEKTIVT GENOMFÖRANDE organisatoriska POLITIK OCH FÖRFARANDE I NIGERIA Business enterprise (fallstudie av 1st Financial institution ABP ENUGU) 207. KONSEKVENSER MANPOWER utbildning och utveckling inom oljeindustrin i Nigeria (en fallstudie av Shell Petroleum Advancement Co, Ltd) 208. VIKTEN AV LAGERHANTERING SOM VERKTYG FÖR kostnadsreduktion i tillverkande företag. (En fallstudie av nigerianska bryggerier, PLC 9th MILE CORNER) 209. ROLL kommunikationsprocesser i MAANGEMENT regeringschef statliga verk (en fallstudie av NEPA, ENGU) 210. Arbetsmarknadskonflikter som ett hinder för personaladministration. (En fallstudie av ANAMMCO EMENE, ENUGU) 211. KONSEKVENSER AV VÄLFÄRDSPROGRAMMET PÅ arbetstagarnas commitment. [En fallstudie av (ESBS) ENUGU] 212. Transport Administration OCH kunder nöjda En fallstudie av ENUGU NORTH Mass Transit 213. Nämligen en bedömning av ledarstilar och dess effektivitet för organisationens resultat en fallstudie av MR. BIGGS Okpara AVENUE ENUGU, ENUGU Point out 214. Effekten av nedskärningarna på moral för arbetstagare och produktivitet. (En fallstudie av federala Radio Company of Nigeria (fRcn) Enugu zon) 215. HND FÖRVALTNING AV BEDRÄGERI i den nigerianska affärsbanker. (En undersökning av utvalda banker i Nnewi) 216. EFFEKTER AV DELTAGANDE I LEDNING beslutsfattande om anställdas produktivitet. (En fallstudie av NIGERIA Bottling Firm PLC Ninth MILE planterade vid NSUDE) 217. EFFEKTER AV VAL Approach FÖR ARBETS OMSÄTTNING OCH PRODUKTIVITET ANSTÄLLDA (en fallstudie av nigerianska Bottling Corporation PLC, 9th MILE ENUGU) 218. KONSEKVENSER GLOBALISERINGEN FÖR LEDNING i Nigeria. (En fallstudie av NITEL ENUGU) 219. KONSEKVENSER ledarförsörjning I EN ORGANISATION måluppfyllelse. (En fallstudie av ENUGU State HOUSING Enhancement Company.) 220. KULTUR INFLYTANDE UTLÄNDSKA Software i radio (en fallstudie av Hannel O? Method PÅ Enugu INVÅNARE) 221. BEHOVET AV PERSONALEN UTBILDNING OCH UTVECKLING I DELTASTATE (en fallstudie av IKA SÖDRA lokal styrningområde) 222. Kommunikationens roll i en organisation PRESTANDA (en fallstudie av nigerianska Bottling Enterprise, 9th MILE CORNER, ENUGU). 223. Den senaste kommunikationskontorsutrustning och deras effekt på SEKRETERARAR YRKE (en fallstudie av nigerianska BREWERIES PLC (NB) ENUGU 224. KOMMUNIKATION SOM ETT VERKTYG FÖR EFFEKTIV LEDNING inom banksektorn (en fallstudie av Union Bank of Nigeria PLC) 225. DEN EFFEKTER arknadsföring Combine? vid utförandet av ORGANISATION MÅL (en fallstudie av UNILEVER BROTHERS NIGERIA PLC) 226. UTVÄRDERING AV målstyrning och IT-tillämpningar inom finansiella institutioner i Nigeria (en fallstudie av Union Lender of Nigeria Plc NY MARKNAD Street, Onitsha). 227. EFFEKTIV lagerstyrning SOM ETT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA en organisation är Performance. (en fallstudie av NBC PLC) NIONDE MILE CORNER, ENUGU 228. EFFEKTER AV DÅLIG hantering i privata ägda anläggning En fallstudie av KRAFTFULL BEGRÄNSAD ENUGU, ENUGU Condition 229. KONSEKVENSER managementkonsulter i liten skala Small business Growth. (en fallstudie av MACON BRÖD INDUSTRI i Enugu State). 230. ROLL PR inom gemenskapens bank (en fallstudie av NNEBUIFE Group Financial institution Nigeria Limited ENUGU). 231. ORSAKER Until OCH KONSEKVENSER FÖR KONFLIKT I en organisation (en fallstudie av First Lender NIGERIA PLC ENUGU) 232. ROLL chefer i FÖRVALTNING AV småskaliga näringslivsorganisationer. (En fallstudie av Högst ranking HOTELL OBEROENDE Format Enugu). 233. VIKTEN AV PLANERING OCH KONTROLL I EN ORGANISATION (en fallstudie av Basic COTTON MILL LTD. Onitsha, ANAMBRA Point out) 234. EFFEKTER spending plan och budgetkontroll (en fallstudie av MORRIS GÖDSELMEDEL Firm MINNA, NIGERIA STATLIG) 235. UTVÄRDERING AV PRESTANDA BEDÖMNING INOM PRIVATA SEKTORN tillverkande företag (en fallstudie av JUHEL OCH Hadis DROMEDAS NIGERIA BEGRÄNSAD) 236. ANVÄNDNING AV PR IN Administration Business enterprise (en fallstudie av TIDNING) 237. PR SOM STÖD Until FRAMGÅNGSRIKT REGERINGEN FÖRETAGSEKONOMI (en fallstudie av ENUGU State sändningar) 238. REKLAM: en överlevnadsstrategi för massmedier ORGANISATION (en fallstudie av NIGERIA Tv set-verket, NTA, ENUGU) 239. IFFERENCE PÅ LÖNER STRUKTUR I NIGERIA EKONOMISKA (en fallstudie av UNTH Healty SEKTORN) 240. EFFEKTEN AV Exchange Fee fluktuation i internationell handel i Nigeria. 241. HANTERA LANDSBYGDS DEVELOPEMNT GENOM INDUSTRILIZATION (en fallstudie av Agwu KOMMUN AREA0 242. ANVÄNDNING AV KOMMITTÉER SYSTEMET I ORGANISATIONS BESLUT ATT 243. Överlevnadsstrategi ANTAGANDE AV LITEN SKALA butik, i Nigeria (en fallstudie av ARV NIGERIA Confined, NY haeven ENUGU) 244. Motivation som ett verktyg för att öka produktiviteten för arbetstagare (en fallstudie av EMENITE NIGERIA PLC) 245. undersökning av effekterna av mänskliga resurser utbildning och utveckling i arbetstagarnas produktivitet 246. KONSEKVENSER av naturaförmåner om utförandet av WORERS I hotell-och restaurangbranschen (en fallstudie av ZODIAC Lodge LTD) 247. en kritisk granskning av de strategier för export av görs i Nigeria varor är ett ämne som valts från marknadsföring område. 248. EFFEKTEN AV ledarstil FÖR ARBETARE Produktiviteten i hotellbranschen i Enugu State (en fallstudie av Resort Presidential) 249. Challenge FÖR UTBILDNING OCH UTVECKLING INOM OFFENTLIGA SEKTORN ORGANISATION (en fallstudie av federala ministeriet för utbildning, Abuja) 250. ND ROLL nigerianska affärsbank INOM FINANSIERING INTERNATIONELL HANDEL 251. CHEM ENGR) PRODUKTION av plastmaterial 252. ANSTÄLLD deltagande i beslutsprocesser och dess inverkan på produktiviteten (en fallstudie av ANAMMCO.) 253. Individual introduktion och utbildning Method FÖR ATT FÖRBÄTTRA ARBETARE? EFFEKTIVITET (en fallstudie av MILO Convey Firm, LAGOS) 254. ANSTÄLLD VÄLFÄRD System I NIGERIA (NITEL BEGRÄNSAD) 255. PROBLEMEN ineffektiv kommunikation i en organisation:. (En nike free run fallstudie av Vetco Grey NIGERIA Confined, Portharcourt 256 en kritisk granskning av strategierna FÖR EXPORT AV Built IN NIGERIA VAROR ÄR ETT ÄMNE utsedda Promoting Area 257 ROLL POLITIK GENOMFÖRANDE. på resultatet för NIGERIA offentlig organisation. (en fallstudie av nigerianska TELE BEGRÄNSAD ENUGU) 258. ROLL ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ EFFEKTIV HANTERING AV UTVALDA REGERINGEN prostrerar (en fallstudie av IMT OCH STAR UTSKRIFT PUBLISHING Company SPP. 259. DET INVERKAN AFFÄRS POLITIK FÖR ORGANISATIONS General performance 260. orsaker och effekter UNDERSÖKNING felbehandling i institutioner för högre utbildning i Nigeria (A VID INSTITUTET FÖR LEDNING OCH TEKNIK, (IMT) ENUGU) 261. privatisering av STATS statliga verk som ett universalmedel FÖR EKONOMISK TILLVÄXT ( En fallstudie av NEPA ENUGU) 262. en bedömning av de faktorer som påverkar konsumenternas val FÖR cigarettmärken i Enugu METROPOLIS 263. EFFEKTER AV DÅLIG Administration I dagens Modern society (en fallstudie av ADAVHI PLAST Enterprise ABA, ABA Metroplis) 264 lokala förvaltningen i Nigeria som ett instrument för LANDSBYGDSUTVECKLING 265.