Urbanisering A Issue matproduksjon og landbruksutvikling

De Wiki ECOPOL

Company ADMINISTRASJON og offentlig forvaltning, er ØKONOMISK Straightforward Prosjekt Materials en nettside designet og fanatisk for å hjelpe studenter som er script prosjektet og Term Paper. Vi hjelper elevene i å oppnå firstrate prosjekt slit. Vi tilbyr prosjekt emner og i tillegg utstyr som vil hjelpe dem (studentene) til fremgang firstrate prosjekt slit. Ikke uro, vi får gjennom manuset til støtte for deg. Vi så vel gi tilhørende utstyr til people som allerede får sin anslag besøk. ringe 0806338683

  En. Urbanisering ET Issue matproduksjon og landbruks Progress.A casestudie av Enugu Point out to. Karrieremuligheter for VOKSENOPPLÆRING Nyutdannede i Enugu Condition Nigeria. Tre. SYSSELSETTING Velferdsprogrammet i Nigeria en casestudie av NIGERIA TELECOMMUNICATIONLIMITED (NITEL) 4. Veksten av URBEFOLKNING bedrifter i Nigeria PROBLEMER OG UTSIKTER: (en casestudie av Ajaokuta Metal Firm Restricted i Kogi Condition) 5. Opplæring og utvikling forutsetning for høy produktivitet (en casestudie av BEECHAM PLC) 6. Nyhetenes innvirkning kommentarene om radiolyttere (en casestudie av FEDERAL RADIO Company OF NIGERIA Enugu) 7. Ansattes motivasjon og produktivitet (en casestudie av ESUT, Enugu) 8. ROLLE planlegging og prognoser i organisering av virksomheten (en casestudie av Japanese Store Nigeria Constrained OGUI Enugu, Enugu State) 9. STRATEGIESOF FREMME Produktiviteten i sivil tjeneste (en casestudie av Enugu Point out SIVILE Expert services Fee) ten. Particular og opplæring som et hjelpemiddel til ledende ansatte i Foretaks (en casestudie av EMENITE Nigeria Limited Enugu) eleven. VIRKNING av utenlandske direkte investeringer PÅ den nigerianske økonomien (en casestudie av NBC PLC Enugu) 12. PROBLEMER overnatting på HØYERE INSTITUSJON (en casestudie av IMT, Enugu Point out) 13. LØSE arbeidsledighetsproblem, gjennom etablering av småskala Industries i NKANU EAST lokale myndighetene i Enugu Condition fourteen. Transportproblemer I MULTICAMPUSES i høyere INSTTUTION AV LEARNNG og deres mulige Answers (en casestudie av IMT Enugu). fifteen. En evaluering av distribusjonskanal i det logistikk styring av petroleumsprodukter (en casestudie av OandO PLC Enugu) 16. FAKTORER militating MOT utvikling av menneskelige ressurser. (En casestudie av Enugu Nord Kommuneforvaltningen) seventeen. INNFLYTELSE opplæring av personalet og utvikling på driften av frivillig organisasjon. (En casestudie av ANAMMCO Enugu. 18. VIRKNING læretid PÅ bemanningsbehov i Nigeria. (En casestudie av Enugu METROPOLIS) 19. LOGISTIKK AV distribusjonssystem i BREWERIES (en casestudie av Gloden GUINEA BREWERIER Firm) 20. KRISE LEDELSE I offentlig sektor en casestudie av Enugu NORTH LOKALE MYNDIGHETER Enugu 21. VIRKNING INDUSTRIAL URO PÅ ledelse effektivitet (A circumstance examine of Enugu Condition H2o Corporation) 22. problemene overfor studenter av Substantial institusjon for læring og deres løsning. (A casestudie av ABSU) 23. med en konto for lav produktivitet I statsselskaper i Nigeria. en casestudie av Countrywide Electric Electric power Authority NEPA, Enugu ZOANL Place of work. 24. fagforeninger og dens innflytelse på ledelsens retningslinjer GJENNOMFØRING (casestudie av Lifetime BREWERIES PLC Onitsha) 25. ANALYSE AV PRODUKSJON Program Structure OG LEDELSE I brus INDUSTRI (en casestudie av Limca tapperi Okigwe) 26. årsakene til FEIL blant enkelte ledere i næringslivet organisasjon. En casestudie av To start with Bank NIG. PLC Enugu. 27. VIRKNING arbeidskraft utvikling og trening i effektiv styring av halvstatlige (en casestudie av NIGERIA JERNBANE Corporation Jap Division Enugu) 28. En kritisk vurdering av strategiene for utførselen av Manufactured IN NIGERIA VARER er et tema valgt ut fra markedsføring feltet. 29. ROLLE markedsføringsstrategi i å bestemme forbrukernes kjøps Adferd (en casestudie av Guiness NIGERIA PLC) 30. konflikt som organisasjon liv 31. VIRKNING INCENTIV / velferdsordninger på resultatene av arbeidstakere (en casestudie av NEPA ENUUG) 32. Overlevelsesstrategi vedtatt småskala butikk i Nigeria. (En casestudie av Roban supermarked GRA Enugu) 33. ARBEIDSKRAFT planlegging og utvikling som et verktøy for økt produktivitet (en casestudie av mølla EMENE Enugu) 34. DEN IMAPCT AV Staff KUNDE FORHOLDET på organisatorisk BILDE (en casestudie av UNITED Financial institution FOR AFRIKA (UBA) PLC) 35. Lagerstyring i hotellbransjen. En casestudie av ROYAL PALACE Resort Enugu 36. BEHOVET FOR utvikling av entreprenørskap i en deprimert ØKONOMI (en situation-studie av nigerianske Association OF småskala industrialister (nassi) Enugu Point out KAPITTEL) 37. Problemene og utsiktene til merverdiavgift (mva) (En studie i Enugu Point out) 38. HENSIKTEN OG BRUK AV LEDELSEN CONSULTNCY Company i Nigeria (en casestudie av Onitsha SOUTH (LGA) I Anambra State) 39. Undersøkelse om muligheten for å etablere vaskeri og renseri industrien i IMT Enugu en forskningsrapport forty. Strain og frustrasjon blant nigerianske Small business LEDERE. (En casestudie av STAR Paper Mills NIG. LTD ABA, ABIA State) forty one. Arbeidstakermedvirkning i beslutningsprosesser og organisatorisk satsing (en casestudie av IMT) 42. PROBLEMER med styring av småskala industri (en casestudie av bonde i UDI LOKALE MYNDIGHETER Region OF Enugu Condition) 43. THE jobbskaping potensialene av småskala virksomhet i ANOCHA LOKALE MYNDIGHETER Area, Anambra State forty four. ADMINISTRERENDE arbeidskonflikter i høyere institusjoner i Enugu Point out (en casestudie av Enugu State College OF SCIENCE AND Technology (ESUT) Enugu) forty five. ROLLE småskala Industries i den økonomiske utviklingen i NIGERIA 46. En evaluering av lederstil og deres effekter på ansattes holdning (en casestudie av NDE Enugu) forty seven. Viktigheten av etikk og sosial RASPONSIBILITIES OF Business enterprise ORGANISASJON (en case-studie av nigerianske BOTTLING Business PLC Enugu) forty eight. TRADE Reasonable som et instrument for å øke salget innenfor organisasjon. En casestudie av EMILY MILLIONAIRE INDUSTRI AS, Enugu. forty nine. REKRUTTERING retningslinjer og prosedyrer i organisasjoner og bedrifter (en casestudie av Enugu State BROADCATING Provider (ESBS) fifty. ENTREPRENØRSKAP effektivitet i småskala INDUSTRIES (A Scenario Analyze MACON bakerbransjen Enugu) 51. Utførselen av ADE i Nigeria? Goder som et redskap for UTVIKLING AV NIGERIA ØKONOMI 52. vurder økonomisk kontroll tilnærminger i Nigeria kommunalsystem (en casestudie av Enugu SOUTH LOKALE MYNDIGHETER Region) 53. VIRKNING av styringssystemer på bankenes utlån beslutninger. (en casestudie av Regular Believe in Lender PLC , Enugu) 54 DEN økonomiske effekten av arbeidsledigheten på vei NIGERIA ØKONOMI (en casestudie av Nnewi NORTH LGA I Anambra Condition) 55 ROLLE messer i Company Development:... en casestudie av Enugu Worldwide TRADE Truthful fifty six bidrag på småskala Business til nasjonal økonomisk vekst og utvikling (en casestudie av utvalgte bakerier i Enugu City) fifty seven. Administrerende et andelslag som småbedrifter Enterprise, en casestudie av et andelslag Supermarked, OJIRIVER fifty eight. En vurdering av forvaltningen offentlige foretak i Nigeria (en casestudie av Enugu Point out Transportation As) fifty nine. ANALYSE ADMINISTRASJON av videregående i Enugu Urban sixty. KOMMUNIKASJON ET VERKTØY FOR EFFEKTIV Management (Circumstance STUDIE AV STAR trykking og publisering Business Minimal Enugu) sixty one. CHM ENGR) PRODUKSJON AV ANLEGG SPEIL MED LOKALE RÅVARER 62. Forbruk i Nigeria (ROLLE NAFDAC OG APOCN) sixty three. Arbeidstakermedvirkning i beslutningsprosesser og organisatorisk satsing en circumstance-studie sixty four. AN anaysis AV bruk og misbruk av offentlige forhold i ledelse i utvalgte NIGERIA Business Organization 65. EFFEKTIV Company picture management som en strategi for å øke lønnsomheten. (En casestudie av PHINOMAR NIG LTD. NGWO.) 66. Føringsproblemene i industrien i Nigeria en casestudie av NIGERIA BREWERIES PLC. 67. VIRKNING VEILEDER PÅ EFFEKTIV Financial institution Administration (en casestudie av UNITED Lender OF AFRICAN PLC (UBA) STATION Road Enugu) sixty eight. effekten av kostnadskontroll på profittmaksimering (A Circumstance Examine of Nigeria Bag Production Enterprise) Plc, Iganmu Lagos Point out 69. TRENING utvikling og markedsføring som et middel for å øke ansattes ethical i en organisasjon en casestudie av CADBURY NIGERIA PLC LAGOS 70. EFFEKTER AV pensjonsordninger på den nigerianske arbeidere (en casestudie av Enugu State) seventy one. En kritisk analyse av kildene til inntekter og utgifter MØNSTER PÅ lokale myndigheter i Enugu State (en casestudie av Enugu NORTH LOKALE MYNDIGHETER Location) 72. ANALYSE AV faktorer ansvarlig for lav produktivitet i Nigeria arbeidstakere i privat sektor (en casestudie av NBL ninth MILE HJØRNER NGWO) seventy three. GOODWILL Administration nigeriansk virksomhet organisasjonen en casestudie av PHINOMAR feeds NIG. LTD NGWO seventy four. PROBLEMET og utsikter til entreprenørskap, utvikling I Enugu State. (En casestudie av Enugu SOUTH LOKALE MYNDIGHETER Place) 75. Organisasjonsstruktur som et verktøy for effektiv ledelse (en casestudie av INSTITUTE Administration and Technological know-how) Enugu seventy six. ANALYSE AV FORRETNINGS MÅL OG DERES bragd gjennom effektive Charge Control (en casestudie av LAKE BETONG Industries Minimal, Enugu Point out) 77. Effekten av pengeINCENTIV på arbeidstakerne forestillinger i Nigeria ORGANISASJON (en casestudie av IMT Enugu) seventy eight. Effekter av menneskelig utviklingsressurser på organisatorisk vekst (en casestudie av industriell opplæring FOND Enugu Place Place of work) seventy nine. MOTIVASJON en suksessfaktor i organisasjon (en casestudie av ANAMMCO Nigeria Minimal) 80. VIRKNING INCENTIV (velferdsordninger) på resultatene av ARBEIDERE: en casestudie av NEPA PLC Enugu, Enugu Condition eighty one. Ledelsen PROBLEMER AV STATLIGE parastatals I NIGERIA (en casestudie av Lodge Presidential Enugu) 82. Håndtere kriser i en organisasjon. (En casestudie av ANAMMCO PLC EMENE Enugu) eighty three. PROBLEMER finansiere et småskala virksomhet i Nigeria en casestudie av Garri Processing Sector ABAKPA NIKE Enugu eighty four. Arbeidstakermedvirkning i beslutningsprosesser og organisatorisk satsing (en casestudie av Neap, Enugu DISTRICT) 85. CHEM ENGR) analyse av Crude Oil Palm 86. VIRKNING ANSATTE medbestemmelse OG ORGANISASJONS PRODUKTIVITET (en casestudie av ANAMMCO Firm Enugu) 87. SKATT AS en viktig kilde til statlig finansiering (A Circumstance Study av Enugu State Board of Internal Income). 88. FORBEDRING ansattes ytelse og moral gjennom effektiv kommunikasjon (en casestudie av Enugu Point out H2o Corporation). 89. PROBLEMER og utsikter til pupil hostel OVERNATTING Trouble i Institutt for ledelse og teknologi (IMT) Enugu. ninety. CHEM ENGR) avsvovling KEROSENE 91. VIKTIGHETEN AV ETHIC og sosiale ansvar til virksomheten organisasjonen (en casestudie av Union Bank PLC.) ninety two. ROLLE PR i et bedrifts ORGANISASJON (en casestudie av NITEL PLC Enugu) ninety three. Arbeidstakermedvirkning i beslutningsprosesser og organisatorisk satsing (en casestudie av IMT) 94. KOMMUNIKASJON AS et viktig verktøy i regi leiarfunksjonen (en casestudie av NIPOST ORGANISASJON, Enugu) ninety five. Beholdningsvurdering styring og kontroll i INDUSTRI ORGANISASJON. 96. DEN efect AV uncontrolable innførsel PÅ INDEGINEOUS INDUSTRIES (en casestudie av NIGERIA BREWERIES PLC) ninety seven. FREMME Produktiviteten i sivil tjeneste (en casestudie av Enugu State tjenestemanns KOMMISJONEN) ninety eight. ROLLE nigerianske børsen i NÆRINGSUTVIKLING ninety nine. Management-og driftsproblemer av rural vannforsyning i Nigeria (en casestudie av Water Corporation Enugu) a hundred. REGJERINGEN regulering og kontroll av virksomheten i et utviklingsland økonomi (en casestudie av Dawn Mel møller NI. LTD.) 101. Effekten av insentiver på jobb ytelse I DANNIC Motels Limited Enugu Condition 102. . EFFEKTER uhemmet innførsel INDEGINOUS INDUSTRIES. (En casestudie av NIGERIA BREWERIES PLC) 103. Effektiv motivasjons PROGRAMMER og produktivitet i regjeringen parastatals, (en casestudie av IMO State Well being Management Board) 104. ROLLE småskala industri i bygdeutvikling (en casestudie av Anambra EAST kommunalt), a hundred and five. En studie på strategier for å håndtere miljøfaktorer i virksomheten ORGANISAITONS i Nigeria (en studie av noen utvalgte industribedrifter I Enugu Point out) 106. VIRKNING STRIKE managing i achievment av fagforenings AIMS i en organisasjon (en casestudie av NIGERIA NION of Academics (NUT) Enugu) 107. EN VURDERING AV DAGENS implikasjon av PRIVATISERING OF NIGERIA TELEKOMMUNIKASJON Limited (NITEL) (en casestudie av Enugu Zonal DISTRICT) 108. PROBLEMER gjeldsforvaltning Finacial institusjon. (En casestudie av UNION Bank PLC Garden AVENUE Enugu) 109. VIRKNING CENTRAL Bank OF NIGERAI økonomistyring PÅ den nigerianske økonomien (en casestudie av UNION Financial institution OF NIGERIA). a hundred and ten. MARKEDSFØRINGS / FORDELING AV stule MAT I Enugu en casestudie av OGBETE MEANMARKET 111. ROLLE ARBEIDERE i velferds Division (en casestudie av Central Hospital Agbor DELTA State) 112. ROLLE personalledelse i styrke INDUSTRIAL HARMONI. (En casestudie av BOMULL MILLS Onitsha) 113. FUNKSJONER og prestasjoner av offentlig støtte byråer i UTVIKLING AV ENTERPRENUERSHIP I Enugu tilstand. (En casestudie av Countrywide DIREKTORATET ARBEIDSLIV (NDE) 114. BRUK AV ARBEIDSKRAFT REVISJON FOR EFFEKTIV Gentleman Power PLANLEGGING (en casestudie av Enugu Condition Broadcasting Company) a hundred and fifteen. EFFEKTER AV personalpolitikk PÅ organisasjon effektivitet (en casestudie av ANAMMCO LTD. EMENE Enugu) 116. dårlig ledelse i en organisasjon årsaker, virkninger og mulige LØSNING (en casestudie av NTA Enugu) 117. VIRKNING utenlandsk kapital i enterpreneurship UTVIKLING I NIGERIA (en casestudie av IMO Condition) 118. produkt planlegging DISTRIBUSJON OG Management (En casestudie om NIGERIA BOTTLING Enterprise PLC, Enugu. 119. virkningen av menneskelig RELASJONER Skill om effektiviteten av kontorsjef one hundred twenty. virkningen av Push i utformingen nigerianske politiske strukturen en casestudie av Enugu Point out 121. Analyse gjeld styring teknikker i Næringsorganisasjonene i Nigeria. (en casestudie av NIGERIA BOTTLING Corporation PLC, Enugu) 122. EFFEKT og evaluering av lederstil og hvilken virkning (en casestudie av EMENITE NIGERIA PLC Enugu Point out) 123. DEN kritisk vurdering av den rollen planlegging og prognoser i Small business Organisation (en casestudie av Japanese Shop Nigeria Confined OGUI Enugu, Enugu Point out) 124. ROLLE Neighborhood Lender i økonomisk utvikling i Nigeria one hundred twenty five. Problemet med å håndtere småskala bedrifter i Nigeria. (En casestudie av EBERSON Corporation Nigeria Minimal) 126. Praksisen med Workers VALG og induksjons i Sparebanken NIGERIA PLC (en casestudie av UNION Bank OF NIGERIA PLC) 127. ANALYSE gjeld styring teknikker i Næringsorganisasjonene i Nigeria. (En casestudie av NIGERIA BOTTLING Company PLC, Enugu) 128. VURDERING AV JUNIOR Employees i offentlige organisasjoner (en casestudie av Countrywide Electrical Energy Authority (NEPA) Enugu distriktskontor) 129. PROBLEMER av menneskelige ressurser Management i Enugu Offentlig sektor PAPA STATES (en casestudie av Enugu State kringkastingstjeneste (ESBS) Enugu) a hundred thirty. VIRKNING streik i oppnåelse av fagforenings AIMS i en organisasjon (en casestudie av NIGERIA UNION OF TEACTERS (NUT) Enugu state). 131. Virkningen av Total Good quality Management (TQM) på produktivitet (en casestudie av DIAMOND Financial institution, LTD Owerri) 132. PEROBLEMS møtt av kvinnelige sekretærer i Business enterprise ORGANISASJON A (casestudie av NEPA). 133. Penge Incentive på ORGANISASJON Functionality (en casestudie av To start with Financial institution PLC Enugu) 134. Effekten av STRATEGISK PLANLEGGING PÅ ORGANISASJON PRODUKTIVITET (En casestudie om NIGERIA BOTTLING Company PLC Region Øst) a hundred thirty five. De bakenforliggende årsakene til problemene i det personal selskapet en casestudie av Ekene Dili Chukwu Transport Ltd 136. EFFEKTER av moderne informasjonsteknologi på gårsdagens sekretærer (en studie av utvalgte offentlige og private organisasjoner i Enugu METROPOLIS). 137. Effekten av SOSIALT ANSVAR PÅ Enterprise ORGANISASJON I Enugu Point out (en casestudie av EMENE RICE Milling Corporation). 138. En evaluering av lederopplæring og utvikling i Guardian LTD, LAGOS 139. ROLLE effektivt lederskap i oppnåelse av organisasjonens (en casestudie av Institute of Management OG TEKNOLOGI IMT Enugu Condition) one hundred forty. KVINNER engasjement i samfunnet i Nigeria (en casestudie av EKU I ETHIOPE EAST LOKALE MYNDIGHETER Region OF DELTA Point out) 141. VIRKNING INDUSTRIAL OPPLÆRING I høgskoler (en casestudie av Vår Frelsers INSTITUTE OF SCIENCE, LANDBRUK OG TEKNOLOGI) Enugu. 142. Delegering av myndighet som ledelsesstrategi (en case-studie i Unilever NIGERIA PLC Enugu DEPOT, ENUGUSTATE) 143. Opplæring og utvikling av menneskelig ressursforvaltning i Banking DRIFT \ (en casestudie av UNION Financial institution OF NIGERIA PLC Enugu Principal Branch) one hundred forty four. Årsakene til inflasjon og arbeidsledighet i Nigeria. 145. ROLLE RETAILING Business enterprise I utviklingen av NIGERIA ØKONOMI (en casestudie av City Present supermarked Enugu) 146. Effekten av kommunikasjon hole i oppnåelsen av ORGANISASJONS MÅL. (En casestudie av NIGERIA BOTTLING Corporation Onitsha.) 147. ROLLE småindustri i den økonomiske utviklingen i Nigeria (Circumstance STUDIE OFREDIMA SACHET VANN) 148. Effekten av PRIVATILATION og kommersialisering PÅ NIGERIA ØKONOMI 149. Motivasjon som et styringsverktøy for å øke produktiviteten til arbeidstakere (en casestudie av ENTRACO Minimal Enugu) one hundred fifty. Ledelse dilemma og utsikter til HOTELLER (en casestudie av ROYAL PALACE Accommodations LTD Enugu) 151. Mindset forbrukere MOT offentlige tjenester. (En casestudie av Power Keeping Company Tidligere kalt NEPA) 152. DEN VURDERING AV Man Electrical power TRENING OG utviklingsprogram (en casestudie av ANAMMCO Enugu 153. Management praksis i den nigerianske offentlig tjeneste (en casestudie av Nationwide Electrical Ability Authority PLC) 154. Virkningen av DRIVSTOFF knapphet PÅ nigerianske økonomien (EN SPESIELL REFERANSE TIL Enugu METROPOLIS Place) 155 Fuel DISTRIBUSJON I NIGERIA:... problemer og løsninger (en casestudie av NNPC Enugu DEPOT) 156 INVEMTORY verdivurdering som et hjelpemiddel til industrien (en casestudie av TEA TIME portet INDUSTRI Enugu) 157 EFFEKTEN av drivstoff kriser i nigerianske økonomien (en casestudie av Enugu Point out) 157. Administration-og driftsproblemer av rural vannforsyning i Nigeria (en casestudie av Drinking water Company Awka) 158. effekten av dårlig ledelse I privat eier ETABLERING (en scenario-studie AV KRAFTIG BEGRENSET Enugu Point out) 159. viktigheten av etikk og sosiale ansvar til en Enterprise ORGANISASJON 160. behovet for bedre KUNDETJENESTE i banknæringen (en casestudie av UNION Lender OF NIGERIA Enugu Key Branch) 161 VIRKNING personaltilfredshets PÅ organisatorisk vekst og utvikling (en casestudie av ANAMMCO Enugu). 162. VIRKNING samarbeidsorganisasjon (Multi Function) I den økonomiske utviklingen i Enugu Condition. (En casestudie av Enugu METROPOLIS) 163. Effektiv anvendelse av Marketing konsept i Financial institution Support (en casestudie av KOMMERSIELL Financial institution i Enugu) 164. DEN ledelse og administrative EFFEKTER OG MIDDEL å skape bevissthet i radio og fjernsyn for drikkevarer [en casestudie av MILO Food Beverages] a hundred sixty five. En vurdering av hvilke faktorer som påvirker forbrukernes valg for sigarett merkevarer i Enugu METROPOLIS 166 PROBLEMER FOR utvikling av entreprenørskap (en circumstance studie av noen utvalgte Non-public Small business i Enugu METROPOLIS) 167. En effektiv ledelses CONTROLGIVE TIL ORGANISASJONS KONTROLL. (En casestudie av EMNITE NIG. LTD). 168. Årsakene, EFFEKTER OG RETTS Organisasjons konflikter i Nigeria Training Hospital. [A Årsak STUDIE PÅ UNIVERSITETET I NIGERIA Educating Hospital ([UNTH) Enugu] 169. ÅRSAKEN av småskala konkurser i Nigeria og sitt virkemiddel. (Acase STUDIE AV Enugu) 170. PROBLEMER FINANSIELL småskala industri i Nigeria (en casestudie av ALPHA PAPER MILL LTD. OGIDI) 171. Strategier for å håndtere oljeprodukter Knapphet i Nigeria. (En casestudie av Enugu State) 172. ROLLE motivasjon og trivsel i å forbedre ytelsen av Corporation en casestudie av ANCCOR Foodstuff og emballasje Nigeria Limited Enugu 173. Effekten av ansattes trivsel bedriftens produktivitet, (en casestudie av UNION Bank NIGERIA PLC, Enugu Branch). 174. FORVALTNING AV ANSATTE VELFERD med vekt på industriell ulykke OG SIKKERHET (en casestudie av NB PLC ninth MILE CORNER Enugu) a hundred seventy five. Utfordringer av Administration teknologiske utviklingen i NIGERIA (en circumstance-studie Aluminiumsindustri) 176. En kritisk studie av problemet og utsikter til TIMBER Enterprise i Enugu Point out. En casestudie av Enugu TIMBER FORHANDLERE OG Sawers Association Kenyata 177. Gjennomførbarheten av DRIKKEVANN Organization I CAMPUS III AV IMT Enugu 178. VIRKNING MOTIVASJON i staben generelle ytelsen i sivil tjeneste (A scenario examine på Utdannings Ebonyi) 179. VIRKNING av medarbeidersamtaler på produktivitet (en casestudie av NIGERIA BREWERIES PLC 9th MILE CORNER Enugu) 180. VIRKNING arbeidstakermedvirkning i beslutningsprosesser og bedriftens produktivitet (en casestudie av ANAMMCO Enugu.) 181. Veksten av virksomheten utdanning i noen utvalgte HØYERE institusjon i Enugu METROPOLIS. 182. Spørsmålet om SAMFUNNSANSVAR et have to å nigerianske forretningsorganisasjon (en casestudie av GUINNESS NIGERIA PLC) 183. Behovet for effektiv styring av organisatoriske retningslinjer og prosedyrer (en casestudie av UNION Bank OF NIGERIA PLC) 184. EFFEKTER AV REKLAME PÅ forbrukernes kjøp Atferd i Enugu metropol. (En situation-studie av nigerianske BOTTLING Company ninth MILE Enugu.) 185. VIRKNING arbeidskraft utvikling og trening i effektiv styring av parastatals (en casestudie av Nationwide Electric Electrical power Authority Enugu State) 186. Vurdering av kriteriene for fremme av arbeiderne I ALO Aluminium Business. 187. VIRKNING læretid i undersøkelse av arbeidskraft i Nigeria. (En casestudie av Enugu METROPOLIS)  188. ROLLE lagerstyring PÅ NIGERIA bryggeriindustrien (en casestudie av NIGERIA bryggeriindustrien 9th MILE CORNER, Enugu 189. Management og kontroll av varelager i en produksjons ORGANISASJON. (A circumstance research of SIO og beslektede industrier LTD ASABA) 190. Attitude AV forbrukerne mot å nigerianske laget varer (en casestudie av Enugu METROPOLIS) 191. EFFEKTER drivstoff krise i Nigeria ØKONOMI (en casestudie av Enugu METROPOLIS) 192. PROBLEMER og utsikter til Mangers innenfor organisasjon en casestudie av ANAMMCO LTD Enugu 193 . FORBEDRING DISTRIBUSJON effektivitet i markedsføring drift 194. strategier for å fremme entreprenørskap, utvikling i Nigeria (en studie av Enugu Condition) 195. VIRKNING av organisasjonsstruktur PÅ effektiv administrasjon i Nigeria. (en casestudie av ENTRACO Enugu) 196. effekten av ansettelser , utvelgelse og plassering på organisasjonens effektivitet en casestudie av utvalgte forsikring firmaer i Port Harcourt 197. krisehåndtering i Nigeria LOKALE MYNDIGHETER (en casestudie av Enugu NORTH LGA) 198. ROLLE planlegging og prognoser i organisering av virksomheten (en casestudie av Eastern Store Nigeria Restricted OGUI Enugu, Enugu Point out) 199. Issue OG Prospect of LITEN skala foretak i NIGERIA (en casestudie av EZINIHITTE I IMO Point out) 200. Effekten av SOSIALT ANSVAR PÅ Business enterprise ORGANISASJON I Enugu Point out (en casestudie av EMENE RICE Milling Corporation) 201. Nedskjæringer og dens effekt på moralen i Arbeidere i Enugu Condition (en casestudie av IMT Enugu) 202. Effekten av pengeINCENTIV på arbeidstakerne Efficiency nigeriansk ORGANISASJON (en circumstance-studie av nigerianske TELE Minimal Enugu) 203. Betydningen av kommunikasjon i A Enterprise ORGANISASJON 204. SØKNAD av whole kvalitetsledelse TEKNIKKER industrien i Nigeria ØKONOMI (en casestudie av EMENITE LTD, EMENE, Enugu) 205. CHEM ENGR) Effekten av MILJØET korrosjon 206. Effektiv gjennomføring av organisatoriske retningslinjer OG prosedyre i Nigeria Small business (casestudie av 1st Lender PLC Enugu) 207. VIRKNING individual og opplæring og utvikling i oljeindustrien i Nigeria (en casestudie av Shell Petroleum Advancement Co, Ltd) 208. VIKTIGHETEN AV lagerstyring som et verktøy for kostnadsreduksjon i industribedrifter. (En scenario-studie av nigerianske BREWERIES, PLC 9th MILE CORNER) 209. Rollen av kommunikasjon prosesser i MAANGEMENT of Govern parastatals (en casestudie av NEPA, EnGu) 210. INDUSTRIAL konflikten som et hinder for personalledelse. (En casestudie av ANAMMCO EMENE, Enugu) 211. VIRKNING velferdsordninger PÅ MOTIVASJON av arbeidstakere. [En casestudie av (ESBS) Enugu] 212. Transport LEDELSE OG kundenes tilfredshet en casestudie av Enugu NORTH Mass Transit 213. En vurdering av lederstil og dens effektivitet i organisatorisk ytelse en casestudie av MR. BIGGS OKPARA AVENUE Enugu, Enugu Condition 214. Effekten av nedskjæringer på den moralske av arbeidere og produktivitet. (En casestudie av føderale radio selskap av Nigeria (fRcn) Enugu sone) 215. HND Administration for svindel i den nigerianske forretningsbanker. (En undersøkelse av utvalgte banker i Nnewi) 216. Virkningene av deltakelse i ledelse beslutningstaking på ansattes produktivitet. (En casestudie av NIGERIA BOTTLING Enterprise PLC 9th MILE plantet i NSUDE) 217. EFFEKTER AV utvelgelsesprosessen på arbeidskraft omsetning og produktiviteten til de ansatte (en situation-studie av nigerianske BOTTLING Organization PLC, 9th MILE Enugu) 218. VIRKNING GLOBALISERING PÅ LEDELSEN i Nigeria. (En casestudie av NITEL Enugu) 219. VIRKNING Management suksesjon AN ORGANISASJON måloppnåelse. (En casestudie av Enugu Husbanken Development Company.) 220. Kulturell påvirkning av utenlandske Software i kringkasting (en casestudie av HANNEL O? Software PÅ Enugu BEBOERE) 221. BEHOVET for opplæring av personalet og utvikling i DELTASTATE (en casestudie av IKA SOUTH LOKALE MYNDIGHETER Place) 222. Rollen av kommunikasjon I EN ORGANISASJON General performance (en circumstance-studie av nigerianske BOTTLING Enterprise, 9th MILE CORNER, Enugu). 223. DEN SISTE KOMMUNIKASJON Kontorutstyr og deres effekt på Key yrke (en case-studie av nigerianske BREWERIES PLC (NB) Enugu 224. KOMMUNIKASJON som et verktøy for effektiv ledelse i banknæringen (en casestudie av UNION Lender OF NIGERIA PLC) 225. EFFEKTEN AV ARKETING Combine? I gjennomføring av ORGANISASJON MÅL (en scenario-studie i Unilever BROTHERS NIGERIA PLC) 226. EVALUERING AV mål-og IT-applikasjoner i finansinstitusjoner i Nigeria (en casestudie av UNION Financial institution OF NIGERIA PLC NEW Market place Highway, Onitsha). 227. effektiv lagerkontrollen som middel til å forbedre en organisasjon er Overall performance. (en casestudie av NBC PLC) Niende MILE CORNER, Enugu 228. effekten av dårlig Management i privat eid etablering en casestudie av KRAFTIG Restricted Enugu, Enugu Point out 229. VIRKNING of Management konsulent PÅ småskala næringsutvikling. (en casestudie av MACON BRØD industrien i Enugu Condition). 230. ROLLE samfunnskontakt i Neighborhood Bank (en casestudie av NNEBUIFE Group Bank Nigeria Confined Enugu). 231. Årsakene og konsekvenser av konflikt i en organisasjon (en casestudie av Initial Financial institution NIGERIA PLC Enugu) 232. Ledernes rolle i ledelse av småskala bedrifter. (En casestudie av Best Rank hotell Independence Structure Enugu). 233. Betydningen av planlegging og kontroll i en organisasjon (en casestudie av Standard Cotton Mill LTD. Onitsha, Anambra Point out) 234. EFFEKTEN AV BUDSJETTET og budsjettstyring (en casestudie av MORRIS gjødselselskapet MINNA, NIGERIA State) 235. EVALUERING av medarbeidersamtaler i publikums produksjonsbedrift (en casestudie av JUHEL OG Hadis DROMEDAS Nigeria Limited) 236. BRUK AV samfunnskontakt i Business enterprise Administration (en casestudie av AVIS) 237. General public Relation som et hjelpemiddel til VELLYKKET REGJERINGEN Business enterprise ADMINISTRASJON (en casestudie av Enugu Condition kringkastingstjenester) 238. REKLAME: En overlevelsesstrategi FOR MASS MEDIA ORGANISASJON (en casestudie av NIGERIA Television MYNDIGHET, NTA, Enugu) 239. IFFERENCE I LØNN STRUKTUR I NIGERIA ØKONOMISKE (en casestudie av UNTH sunne SEKTOR) 240. VIRKNING Exchang kursendring i internasjonal handel i Nigeria. 241. ADMINISTRERENDE BYGDE developemnt GJENNOM INDUSTRILIZATION (en casestudie av AGWU LOKALE MYNDIGHETER AREA0 242. BRUK AV komiteene Technique I ORGANISASJONSbeslutnings 243. Overlevelsesstrategi er vedtatt av småskala butikk, i Nigeria (en casestudie av HERITAGE Nigeria Confined, NEW Haeven Enugu) 244. motivasjon som et styringsverktøy for å øke produktiviteten til arbeide (en casestudie av EMENITE NIGERIA PLC) 245. undersøkelse av virkningene av menneskelige ressurser til opplæring og utvikling i arbeidere produktiviteten 246. VIRKNING frynsegoder på resultatene av WORERS i hotell-og restaurantbransjen (en casestudie av ZODIAC Resort LTD) 247. En kritisk vurdering av strategiene for utførselen av laget i Nigeria varer er et tema valgt ut fra markedsføring feltet. 248. effekten av lederstiler på arbeidstakerne produktiviteten i Resort industrien i Enugu Condition (en casestudie av Lodge Presidential) 249. Challenge FOR TRENING OG UTVIKLING I OFFENTLIG SEKTOR ORGANISASJON (en casestudie av føderale Utdannings, Abuja) 250. ND ROLLE nigerianske HANDELSBANKEN I FINANSIERING Worldwide TRADE 251. CHEM ENGR) produksjon av plastmaterialer 252. Arbeidstakermedvirkning i beslutningsprosesser og dens innvirkning på produktivitet (en casestudie av ANAMMCO.) 253. Staff members induksjon og trenings System FOR Å FORBEDRE ARBEIDERE? EFFEKTIVITET (en casestudie av MILO Specific Firm, LAGOS) 254. ANSATT Velferdsprogrammet i Nigeria (NITEL BEGRENSET) 255. PROBLEMER INEFFEKTIV kommunikasjonen i en organisasjon:. (En casestudie av VETCO Gray Nigeria Confined, PORTHARCOURT 256 En kritisk vurdering av strategier for eksport av Built IN NIGERIA VARER er et tema valgt ut fra markedsføring feltet 257 ROLLE av politikken. på resultatene av NIGERIA OFFENTLIG SEKTOR ORGANISASJON. (en circumstance-studie av nigerianske TELEKOMMUNIKASJON Confined Enugu) 258. ROLLE organisasjonsstruktur PÅ effektiv forvaltning av utvalgte statlige faller ned (en casestudie av IMT og Star SKRIVE Publishing SPP. 259. THE Impression Næringspolitikken PÅ ORGANISASJONS Efficiency 260. årsaker og virkninger av EKSAMEN malpractice i institusjoner for høyere utdanning i Nigeria (et tilfelle av Institute of Management og teknologi, (IMT) Enugu) 261. privatisering av stats parastatals som et universalmiddel for økonomisk vekst ( En casestudie av NEPA Enugu) 262. en vurdering av faktorer som påvirker forbrukernes valg for sigarett merkevarer i Enugu METROPOLIS 263.

If you are you looking for more info on mulberry oslo look into the website.